Set Khuyến Mại VIETNAM’S PREMIER LUXIO

Set Vietnam's Premier Luxio

1 x Prep&Wipe 480ml
1 x Soak Off 480ml
1 x Sure Bond 15ml
1 x Nail Cuticle Oil 15ml
2 x Base Gel 15ml
1 x Top Gloss Gel 15ml
1 x Matte-On Gel 15ml
1 x Shine-On Gel 15ml
1 x Lights-Out Gel 15ml
25 x Color Gel 15ml ( BREATHLESS, CAPTIVE, CELEBRATE, CLASSY, CRUSH, DAZZLE, DELICATE, DESIRE, ENGAGEMENT, GALAXY, INTRIGUE, INTUITIVE, LOVELY, PEACEFUL, PIXIE, POSH, POTION, PRECIOUS, PROPOSAL, PURE, SHY, STARTLE, STERLING, SUNBURST, Top Effect)
10 x Files (180/180, 240/240)
1 x Compact LED Lamp

Giá đặc biệt: 20,250,000 VND (chưa bao gồm thuế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *